I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Damtjern med omegn
Nr Navn Type Bilder Distanse
Krokskogen - Hole
146 Damtjern - Løvlia Skogsbilvei/turvei 4.9 km
17 Damtjern - Skottakrysset Skogsbilvei/turvei 5.0 km
270 Fjellseterbommen - Løvlia Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.5 km
574 Kalkverket - Åsa Offentlig vei 3.5 km
97 Kringla - Skottakrysset Skogsbilvei/turvei 8.0 km
145 Skottakrysset - Heggelia - Søndre Heggelivann Skogsbilvei/turvei 6.2 km
141 Storflåtan gård - Skottakrysset Skogsbilvei/turvei 3.3 km
488 Åsa - Damtjern Offentlig vei 4.5 km
489 Åsa - Elvikbråtan Offentlig vei 3.0 km
542 Åsa - Fjellseterbommen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.0 km

10 ruter vist, total distanse 47.9 km.