I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Holebygda
Nr Navn Type Bilder Distanse
Krokskogen - Hole
1027 Botilrud - Bergerhaugen - Mo gård Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.6 km
1020 Botilrud - Helgelandsmoen Offentlig vei 4.1 km
1019 Botilrud - Klekken Offentlig vei 5.6 km
1021 Helgelandsmoen - Gomnes - Leinetajet Offentlig vei 6.4 km
1029 Helgelandsmoen - Mo gård Skogsbilvei/turvei 3.1 km
1025 Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud Offentlig vei 2.7 km
1018 Kalkverket - Botilrud Offentlig vei 3.8 km
574 Kalkverket - Åsa Offentlig vei 3.5 km
829 Klekken - Kalkverket Offentlig vei 6.6 km
1022 Leinetajet - Hundstad - Svensrud Offentlig vei 4.8 km
1030 Mo gård - Kjellerberget - Svensrud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
1028 Mo gård - Mosmoen - Helgelandsmoen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.3 km
1031 Mo gård - Steinssletta Offentlig vei 3.4 km
1017 Steinssletta - Botilrud Offentlig vei 3.5 km
1036 Steinssletta - Kalkverket Offentlig vei 4.1 km
1032 Steinssletta - Kjellerberget - Svensrud Offentlig vei 3.9 km
830 Sundvollen - Garntangen - Vik Offentlig vei 3.4 km
1034 Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.8 km
1023 Svensrud - Bønsnes - Leinetajet Offentlig vei 5.4 km
1026 Svensrud - Hole kirke - Helgelandsmoen Offentlig vei 3.9 km
1024 Vik - Kjellerberget - Svensrud Offentlig vei 4.1 km
1033 Vik - Rytteraker Offentlig vei 3.7 km
1035 Vik - Steinssletta Offentlig vei 2.6 km

23 ruter vist, total distanse 92.4 km.