Rundtur fra Kirkebygda

Tur nr: 152
Område: Østmarka
Lengde: 6.2 km
Gradering: Lett

Dette er ingen langtur. Vi snakker om åtte og en halv kilometer med utgangspunkt i Kirkebygda. Nesten halvparten av turen går på asfaltert vei.

Det er naturlig å dele opp turen i tre deler. Første del følger riksvei 120 sørvestover til innfartsparkeringen nedenfor Larsbraaten. Vi svinger opp til dette gamle stølshuset som er flyttet hit fra Valdres. Her er det ofte mye folk og stor utfart i helgene vinterstid.

Nå skal vi videre mot nord. Og kontrasten er stor når vi tar fatt på andre del av sykkelturen. Det venter oss nemlig 1,5 kilometer med trillesti til Roligheta. I grove trekk følger denne samme trasé som skiløypa.

Det finnes et alternativ til denne strekningen, dersom du vil unngå trillesti i til dels bløtt terreng. Du kan nemlig sykle via Oppsal (se rute 284 nedenfor). Dette forlenger turen med 2,5 kilometer.

Siste del av turen går på skogsbilvei. Vi er på vei mot nordøst – i lett terreng. Vi kommer ned til riksvei 120 og krysser Børterelva. Dermed er vi tilbake der vi startet.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Kirkebygda

Nr Navn Fra Til Lengde i km
283 Kirkebygda - Larsbraaten Kirkebygda Larsbraaten 4.0
281 Kirkebygda - Roligheta Roligheta Kirkebygda 2.2