Den lange runden som her beskrives er på drøye 60 kilometer. Selv om det er en drøy tur, så går løypa i et ganske behagelig terreng.

Skistua (4 km) er åpen hele vinteren både lørdag og søndag. Jordene opp mot Solbakken (turistforeningens hytte ca. 11 km) og videre opp på åsen er krevende, men da har en også lagt bak seg den tyngste delen. Høyden ovenfor Solbakken kalles Høgstdagshøgda. Her bør en stoppe opp og nyte en fantastisk utsikt.

Videre passeres flere småbruk og etter hvert veien over til Snertingdal. Mange reiser hit og går videre innover i et morsomt småkupert terreng. Tre kilometer lenger inne ligger Bjørnhaugen. Her var det dramatikk under krigen. To norske og en tysker døde i skuddvekslinger. Hytte og minnestein står der.

Løypa fortsetter i det samme trivelige åsterrenget, men stiger litt hele tiden. Etter hvert passeres Køltjern og Skybergskampen (708 moh.) Her har bjørka tydelig fjelltrekk.

Løypa går videre i et fallende terreng med myr og furuskog. Etter hvert passeres Vardal idrettsplass og stedet Hornås. Buss går hit, og turen videre eller tilbake blir en fin opplevelse. (26 km). Terrenget faller videre og etter en grei aketur passerer du Stangstua og veien mellom Gjøvik og Valdres. Her er det også parkering og muligheter til å gå inn på Vardalsåsen.

Vesterås med utsikt over Skumsjøen og åsen blir neste stopp. Her er det servering (33 km). (Bilvei.) Osbakken ved østsiden av Skumsjøen blir siste stopp før Hunndalen. Her er det åpent hver dag, og et ypperlig utgangspunkt for turer på Vardalsåsen. (Bilvei).

Mila ned til Hunndalen går fort og her møter en den mest krevende kjøringa på turen. En kan så, med skia i hendene, gå veien opp mot Eiktunet og gå inn på løypa som kommer fra byen og krysser noen hundre meter oppe i bakkene.

God langtur, med mat, drikke og riktig smøring!Edit

Slik reiser du til og fra Eiktunet

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Eiktunet Skistua Gjøvik 20.01.2021 4.4
534 Stakamyra - Skistua Skistua Gjøvik Stakamyra 15.01.2021 4.9
533 Solbakken - Stakamyra Stakamyra Solbakken 15.01.2021 3.9
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Solbakken Gravåsen 14.01.2021 3.7
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Gravåsen Bjønnhaugen 14.01.2021 3.2
537 Bjønnhaugen - Hornås Bjønnhaugen Hornås 14.01.2021 10.5
538 Hornås - Stangstua Hornås Stangstua 19.01.2021 1.6
544 Stangstua - Bukkhalsen Stangstua Bukkhalsen 19.01.2021 1.0
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås Bukkhalsen Vesterås 19.01.2021 4.6
568 Vesterås - Torvmyra Vesterås Torvmyra 19.01.2021 1.6
549 Torvmyra - Veset Torvmyra Veset 19.01.2021 1.8
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) Veset Edelgranvegen 20.01.2021 1.8
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) Edelgranvegen Sveumkrysset 19.01.2021 3.0
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Sveumkrysset Skumsjøen 20.01.2021 1.5
154 Hunndalen - Osbakken DNT Osbakken Hunndalen 19.01.2021 8.0
570 Hunndalen - Eiktunet Hunndalen Eiktunet 19.01.2021 5.2