Romerikssletta er stor, og det er lett og fint å sykle her. Sletta preges av både kulturlandskap og områder med skog. Vi kan velge og vrake mellom mange fine veier med liten trafikk. Denne turen går i en stor runde med landets hovedflyplass som «nav» i midten.

Vi skal for det aller meste sykle gjennom temmelig flatt terreng. Men det er to vesentlige unntak – når vi skal ned til elva Leira og opp igjen på den andre siden – og når vi mot slutten av turen forserer Kopperudåsen.

Tettstedet Nordkisa er utgangspunkt. Vi sykler sørover gjennom Kisavegen i åpent og innbydende kulturlandskap. Utsikten er vid i alle retninger. I området ved Furuset kirke ligger det flere gårdstun med verneverdige og spesielle bygninger, både husmannsplasser og større gårder. Det ligger også flere gravhauger fra jernalderen rundt tunene.

I krysset ved sykkelskiltet på Algarheim tar vi til høyre, inn i Gamle Algarheimsveg. Og dermed er vi på vei vestover - i retning Jessheim. Gamle Algarheimsveg er, som navnet sier, den gamle veien mellom Jessheim og Algarheim. Vi sykler først et stykke opp gjennom bebyggelsen. Så har vi vel en kilometer framfor oss på en fredelig turvei som går gjennom et område med skog.

Ved Åsmoen kommer vi inn langs Algarheimsvegen, der vi holder til høyre. Nå er det strake veien over sletta til Jessheim. Vi krysser Hovedbanen, og i rundkjøringen tar vi til høyre, ned til rundkjøringen ved jernbanestasjonen (Furusethgata/Ringvegen).

Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll ble åpnet i 1854, og er dermed Norges eldste jernbanestrekning. Etter at den nye traseen til Gardermoen kom, går mesteparten av trafikken der.

Vi skal videre vestover og sykler opp Furusethgata, forbi Ullensaker rådhus og kulturhus. I første rundkjøring tar vi til venstre, og i den neste - like etter - til høyre. Nok en rundkjøring ligger foran oss - her sykler vi rett fram - og enda en til, her holder vi til venstre.

Det er Gardermovegen vi sykler på nå. E6 og Gardermobanen krysses i Kverndalen, og like etterpå tar vi av mot venstre i Krokfossvegen. Ved krysset er det skiltet vei til Raknehaugen, Nord-Europas største gravhaug. Den er over 15 meter høy og 77 meter i diameter. Ifølge sagnet er den reist over kong Rakne (600 e.Kr.).

På Krokfossvegen sykler vi forbi Hovin skole - og så åpner kulturlandskapet seg. Vi triller nedover gjennom lange, fine unnabakker, og har flott utsikt mot åsene i vest. I dalbunnen renner Leira. Rett før elva er det fint å ta en avstikker ned til Kråkfoss. Her er det benker og bord, og fint å raste. Restene av damanlegget her er fortsatt synlig. Vannkraften i fossen er i mange hundre år blitt utnyttet til sagbruk, møller og kraftverk. Første gang kornmøllene i Kråkfoss omtales i skriftlige kilder var i 1394, og kvernbruket var lenge det største i Ullensaker, ifølge Akershusmuseet.

Når vi krysser Leira, sykler vi fra Ullensaker kommune og inn i Nannestad. Nå venter en drøy kilometer med stigning. Ved Holter tar vi til høyre, og ganske straks til venstre igjen på Løkenvegen. Etter litt mer oppoverbakke, er vi framme i rundkjøringen ved Eltonåsen. Her tar vi til høyre.

Etter å ha syklet vestover helt fra Algarheim, legges kursen nå mot nord. I knappe 15 kilometer skal vi sykle langs østsiden av Romeriksåsene, i grenseland mellom kulturlandskapet og Romerikssletta på høyre side, og skogen på venstre. Vi holder oss på Åsvegen på hele denne strekningen - forbi Åsgreina, Røtterudmoen, Rustadmoen og Melbybyen. Utsikten er fin både mot Romerikssletta i øst og Nordåsen i nordøst.

Etter Kringlertoppen tar vi av fra Åsvegen, og følger Økrivegen, Breenvegen og Vålaugsvegen fram til Nannestadvegen, der vi tar til venstre, mot Maurakrysset. Nå skal vi østover, så vi tar til høyre her, og legger i vei mot Dal.

Vi passerer Kopperudmoen, og kommer ut i åpent og fint kulturlandskap på vei mot Nordmokorset. I dette krysset fortsetter vi rett fram på Sessvollvegen. Turen går videre over skogkledde moer, vi krysser grensen til Ullensaker kommune, passerer innkjøringen til Sessvollmoen, og triller snart ned bakken til Dal stasjon. Hovedbanen krysses for andre gang. Den har sin endestasjon her - dvs., dagens siste tog fortsetter videre til Eidsvoll, der det står natten over.

Øst for stasjonen velger vi Aksel Bråtens veg videre, vi kommer inn på Vardevegen, og tar til venstre i Sætrevegen. Nå begynner stigningen. Veien skifter navn til Kopperudvegen, og vi tråkker oss sørover og oppover mot Kopperudåsen. Vi kommer opp i vel 270 meters høyde, og under «overfarten» kan vi nyte strålende utsikt over både Romerikssletta og områdene rundt.

Turen avsluttes med behagelig nedkjøring til Nordkisa, der turen startet.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Nordkisa

Nr Navn Fra Til Lengde i km
869 Nordkisa - Algarheim Nordkisa Algarheim 4.9
867 Algarheim - Jessheim Algarheim Jessheim 5.0
872 Jessheim - Holtersaga Jessheim Holtersaga 11.1
853 Holtersaga - Åsgreina - Rustadmoen Holtersaga Rustadmoen 9.5
759 Maura - Rustadmoen Rustadmoen Maura 8.7
757 Maura - Nordmokorset Maura Nordmokorset 3.8
858 Nordmokorset - Dal Nordmokorset Dal 6.0
859 Nordkisa - Kopperudåsen - Dal Dal Nordkisa 8.9