Skjervemoen rundløype

Tur nr: 502
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 5.4 km
Gradering: Lett

Skjervemoen rundløype tar oss inn i skogsområdene øst for Skjervevatnet. Størstedelen av den er en intim skogsløype, som går i lett, vekslende og ganske åpent skogsterreng med mye furuskog. Den østre delen er en eneste stor "appelsin- og bålmagnet", den den går i dovne svinger over mo og myr.

Traseen byr på flere kombinasjonsmuligheter, og kan dermed forlenges etter egne ønsker og behov.

Rundturen starter ved den store informasjonstavla ved parkeringsplassen på Skjerva sag. Herfra går løypa sørover i en kort, felles trasé for begge løypealternativene over Skjervemoen.

Etter bare 250 meter tar vi til venstre og svinger oss litt opp og tilbake nordover, før vi på nytt vender sørøstover langs en enkel anleggsveg som ble opprettet under etableringen av det lille hyttefeltet på Skjervemoen. Dette er hytter som tidligere sto på Grøa, men som måtte flyttes da det interkommunale vannverket ble bygget.

På toppen av Skjervemoen er det fin utsikt over Skjervevatnet. Løypa dreier østover på åpen furumo og ned på et lite myrdrag som fører oss inn i et lite skogholt og ned på Langmyra. 

Nå er vi i åpent, flatt og solrikt terreng. Løypa går i dovne svinger over Langmyra og sørover mot Åbbårputten. Der står det et lite, men ganske underholdende kulturskilt.

Vi svinger ned på Hesterær og videre sørover på myrkanten langs vestsiden av vannet, før vi krysser isen og kommer inn på driftsvegen mot Aklangen. Langs Mærrafua kan man finne mange gode solplasser, før løypa går forholdsvis slakt ned Aklangsbakken.

Fra løypekrysset ved Aklangen er det mulig å forlenge turen ved å gå sørøstover mot Minnerstua, Avalsjøen eller Brovoll, men vi tar til høgre, mot nordvest og følger Aklangsvegen det korte stykket bort mot Skjervedammen.

Fra dette løypekrysset er mulig å forkorte turen litt ved å fortsette nordvestover og følge den østlige traseen over Skjervevatnet til Skjerva sag. Man kan også forlenge turen litt ved å følge den vestlige traseen over Skjervevatnet til Nordengen, og derfra ta korteste veg over vannet. Et noe lengre alternativ er å gå over Oppdalslinna og mot Skjervehagan og Skjervetråkket.

Vi går imidlertid østover fra løypekrysset ved Skjervedammen, og opp den korte kneika som fører oss mot Skjervemoen igjen. Fra toppen dreier løypa nordover og innover Skjervemoen langs en driftsveg, tilbake mot Skjerva sag.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Skjerva

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
1619 Skjerva sag - Hesterær - Aklangen Skjerva Aklangen 00.00. 0 3.0
1567 Skjerva sag - Skjervemoen - Aklangen Aklangen Skjerva 25.03.2021 2.4