Dette er en populær tur blant de mange som tar skibussen til Ringkollen. Løypa forbi Løvlia og Oppkuven er en vakker tur hjem til byen. Den tar deg både gjennom skog og åpne landskap – og opp i trolsk høyfjellsnatur.

Grovt sett kan turen deles i to: først til Løvlia, deretter fra Løvlia til Sørkedalen. På vei mot Løvlia går løypa først via Borgersetra og Langtjern til Damtjern. Herfra går den opp lia, og fortsetter over myrene til Løvlia.

På Løvlia er det både servering og peisvarme (og overnatting, om du skulle behøve det en annen gang). Dette er et knutepunkt der en rekke løyper på Krokskogen møtes. Derfor fins det også mange alternativer videre herfra. Vi skal østover mot Nibbitjern og Nordre Heggelivann.

Her dreier løypa mer mot sør igjen, og stiger jevnt og trutt oppover mot vannene under Oppkuven. I dette området er det ofte mye snø på trærne – skogen har noe trolsk over seg her inne, og du får etter hvert følelsen av å være i høyfjellet. Så er du da også 605 meter over havet når du går gjennom skaret helt øverst, og det er jo temmelig høyt til å være i Marka.

Strekningen herfra til Sørkedalen er praktisk talt en eneste lang og behagelig nedoverbakke. Først skal du nedover Kjagdalen, så blir det betydelig brattere ned kneikene ved Smedmyrkoia. Husk å ta til høyre like etter at du er ferdig med Kjagdalen og har gått et lite stykke mot venstre på Heggeliveien.

Nå gjenstår kun en strekning i svak nedoverbakke til Nedre Lyse, og da er du straks på Skansebakken. Herfra går det buss til byen.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Ringkollen

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Ringsmyrene Ringkollen Ringsmyrene 19.01.2020 11.2
1565 Ringsmyrene - Løvlia Ringsmyrene Løvlia 12.01.2020 2.3
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Løvlia Gagnumseter 24.01.2020 3.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Gagnumseter Kjagdalskrysset 19.01.2020 5.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Kjagdalskrysset Lysedammene 28.12.2019 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene Lysedammene Skansebakken 15.01.2020 3.8