En vinterdag i den trolske Krokskogen – slett ikke skummelt, men derimot en spennende og fin naturopplevelse. Løyper krysser Krokskogen på kryss og tvers – i dag skal du først nordover og oppover fra By til Løvlia, deretter mot sørvest, helt til du ender på Sollihøgda.

Du følger Lomma innover fra By. Ved Tverrelva begynner stigningen, men den er ganske behagelig. Jevnt og trutt går det oppover, forbi Myrseter, Monsebråtan, Kampevaddammen og Stormyra – og så er du framme på Løvlia, selve storstua for skifolket som ferdes på Krokskogen. Her møtes folk som kommer inn fra alle retninger, her er det servering og peisvarme (og overnatting, om det skulle behøves).

Nå skal du videre i sørvestlig retning, du tar fatt på Grenadertraseen til Kleivstua. Her er det mer veksling i terrenget, men både kneiker, bakker og flatere partier. Du fortsetter rett sørover til Sørsetra, og så er det klart for siste etappe fram til Sollihøgda. Hele denne veien er det vekslende og småkupert terreng. Fra Sollihøgda går det buss både mot Hønefoss og Oslo.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra By i Lommedalen

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
357 By - Greinehytta By i Lommedalen Greinehytta 17.03.2020 4.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Greinehytta Tverrelva 20.03.2020 3.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Tverrelva Kampevaddammen 17.03.2020 5.2
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Kampevaddammen Løvlia 11.03.2020 4.0
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Løvlia Fjellseterbommen 16.03.2020 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Fjellseterbommen Fjellsetra 16.03.2020 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Fjellsetra Fjellstadhytta 16.03.2020 2.3
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Fjellstadhytta Kleivstua 16.03.2020 6.1
87 Sørsetra - Kleivstua Kleivstua Sørsetra 23.03.2020 3.5
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Sørsetra Sollihøgda 08.03.2020 7.0