«Treningstur på Romerike»

Mange av veiene på Romerikssletta egner seg godt for sykling, og langs flere av dem er det også gang- og sykkelfelt. Ukens tur har en høydeforskjell på ikke mer enn 100 meter mellom høyeste og laveste punkt, men noen bakker blir det likevel. Dette er en veldig fin treningstur! Fra noen av bakketoppene er dessuten utsynet mot Romerikes kulturlandskap meget god.

Se alle detaljer (kart, sykkelruter mm.) om turen »»

Rett UT 915

Tre eldre ukens turer

21 Jul 2019

Langs Vorma og Mjøsa

Uke 30 2019

21 Jul 2019

Flatebyrunden

Uke 30 2019

15 Jul 2019